Esikysely aivokuvantamistutkimukseen

Tervetuloa osallistumaan aivokuvantamistutkimuksen esikyselyyn. Tutkimuksemme keskittyy siihen mitä aivoissamme tapahtuu katsoessamme henkilökohtaisia tarinoita, sekä miten sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja minäkokemukseen liittyvät tekijät, kuten erityisesti narsistiset persoonallisuuspiirteet, vaikuttavat tuohon aktivaatioon. Tämän esikyselyn tarkoituksena on selvittää oletko tällä hetkellä kaipaamamme henkilö osallistumaan tutkimukseemme. Aivokuvantamisosaan osallistumisesta saat 50€ korvauksen.

Voit osallistua tutkimukseen, jos olet täyttänyt 18 vuotta, sinulla ei ole diagnosoituja neurologisia tai mielenterveyden häiriöitä (ICD-tautiluokituksen G- ja F-diagnoosit), kehossasi ei ole metallisia vierasesineitä (esim. keinonivel, hammasproteesi, sydämen tahdistin, jne.), et ole raskaana ja olet oikeakätinen. Kerro myös tutkijalle mahdollisista tatuoinneista sillä, niiden alueella saattaa tuntua lämpöä tutkimuksen aikana. Soveltuvuus magneettikuvantamiseen varmistetaan vielä ennen varsinaista kuvantamisosaa. Sinulla ei tarvitse olla huomattavia narsistisia piirteitä ollaksesi etsimämme koehenkilö, sillä olemme kiinnostuneet näiden piirteiden normaalista vaihtelusta väestössä.

Tarkempi tutkimustiedote on luettavissa täältä: https://osf.io/4vg65
Tutkimuksen tietosuojaseloste on luettavissa täältä: https://osf.io/x2b5k
Perehdythän tarkasti tutkimuksen sisältöön ennen osallistumistasi.

Suostumus osallistua tutkimukseen
Olet osallistumassa tutkimukseen narsististen piirteiden yhteydestä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kartoitetaan taustatietoja, joiden avulla arvioidaan oletko soveltuva tutkimukseen. Saatat olla soveltuva tutkimukseen, vaikkei sinulla juurikaan ole narsistisia luonteenpiirteitä. Tutkijamme on yhteydessä heihin, jotka soveltuvat tutkimukseen sopiakseen aivokuvantamistutkimuksen käytännöistä. Esikyselyn vastauksia voidaan hyödyntää tutkimuksessa, vaikket tulisi valikoituneeksi aivokuvantamisvaiheeseen.

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida lopullisen numeerisen aineiston perusteella tunnistaa. Tutkimuksen aineistoa ei käytetä diagnostiseen luokitteluun. Tutkimuksen osana videoitava materiaali käsitellään suojattuna, ja siihen on pääsy vain tutkimusryhmän jäsenten toimesta. Videoitua aineistoa ei sellaisenaan, kuvallisessa muodossa, yhdistetä muihin vastauksiisi eikä säilytetä samassa tilassa. Videosta laskettavat numeeriset arvot yhdistetään muihin vastauksiisi yksilöllisen anonyymin tunnistekoodin avulla.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaamisen keskeyttäminen ilman seuraamuksia on mahdollista missä tahansa vaiheessa ilman erityistä syytä.
Tutkimusaineisto ilman tunnistamista mahdollistavia yksilöityjä tietoja tai videomateriaalia (t.s. pseudonymisoitu aineisto) saatetaan tiedeyhteisön käyttöön avoimen tutkimusaineiston periaatteiden mukaisesti. Tämä lisää tieteen luotettavuutta ja toisinnettavuutta ja on yleinen tiedeyhteisöissä suositeltu käytäntö.

Olen ymmärtänyt, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin milloin tahansa ilmoittaa, etten enää halua osallistua tutkimukseen, mutta siihen asti kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan hyödyntää tutkimuksessa tutkimuksen tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Olen saanut riittävät tiedot tämän tutkimuksen tietosuojailmoituksesta, minulla on ollut mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiini, olen ymmärtänyt saamani tiedot ja haluan osallistua tutkimukseen.

Aloita kysely -napin painaminen tarkoittaa suostumusta osallistua kokeeseen.

Tutkimusryhmä
Vastaava tutkija Juha Salmitaival, PsT (juha.salmitaival@aalto.fi), Neurotieteellisen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, Aalto-yliopisto
Väitöstutkija Matias Piispanen, D-I (matias.p.piispanen@aalto.fi), Helsingin yliopisto
Tutkija Jarno Tuominen, PsT (jarno.tuominen@helsinki.fi), Helsingin yliopisto
Vastuullinen johtaja, Anssi Peräkylä, professori FT (anssi.perakyla@helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Suostun, aloita kysely